Документи

1 Цілі діяльності підприємства


10 Рішення органу управління щодо підприємства


11 Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками


12 Відомості про договори, учасником яких є підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно доЗакону України «Про відкритість використання публічних коштів»


13 Інформація про операції та зобов’язання підприємства з державним та/або місцевим бюджетом


2 Квартальна фінансова звітність підприємства


3 Річна фінансова звітність підприємства


5 Статут підприємства


6 Біографічна довідка керівника підприємства


8 Річні звіти керівника та наглядової ради підприємства


9 Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради підприємства


Інші документи