КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"АВТОБАЗА"
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

9 Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради підприємства